eComDel Sysem Design


Đã được thành lập từ năm 2004, chuyên về software và networking

Công ty gồm những kỷ sư có hơn 30 năm trong ngành. Và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về Web design. Một Web page có hiệu quả không những đẹp về art mà còn phải "good performance", có nghĩa là tin tức và hình ảnh cần phải được chuyển nhanh và phải xuất hiện lên màn ảnh ngay tức khắc.

Để được như vậy người kỷ sư cần phải có một kiến thức về network và khéo léo về nghệ thuật.

Support


Chúng tôi "stand behind" những Web pages do chúng tôi design, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Giá một Web page tùy theo loại và tùy theo sự phức tạp của nó.